Dla Pacjenta

Co zyskuje Pacjent biorąc udział w badaniu klinicznym ?

  • nieodpłatny dostęp do najnowszych terapii,
  • kompleksową opiekę lekarza specjalisty prowadzącego badanie przez cały okres badania,
  • w razie potrzeby dostęp do innych lekarzy specjalistów,
  • poprawa zdrowia i jakości życia,
  • swój własny wkład w rozwój medycyny,
  • zwrot kosztów dojazdu do ośrodka,
  • możliwość rezygnacji z udziału w badaniu na każdym jego etapie

Jak wziąć udział w badaniu klinicznym w naszym Ośrodku?

Aby wziąć udział w badaniu należy:

  • ustalić telefonicznie lub za pomocą maila z Koordynatorem Badania termin konsultacji lekarskiej (dzwoniąc pod numer +48 692 960 290 lub pisząc maila rejestracja@nowezdrowie-ck.pl),
  • stawić się w Ośrodku osobiście na wcześniej ustaloną wizytę posiadając ze sobą dokumenty potwierdzające diagnozę choroby (wypisy ze szpitala, wyniki badań) oraz informacje o innych terapiach lub przebytych zabiegach, chorobach oraz przyjmowanym leczeniu,
  • podczas konsultacji z lekarzem specjalistą wyjaśnione zostanie jak wziąć udział w badaniu klinicznym

Obecnie prowadzone badania

Historie pacjentów